Kultur

Oppdrag

Oppdrag

Gjør verden mer strålende!

Forpliktet til å bli verdens beste leverandør av funksjonelle belegg komposittmaterialer, legge ut oppstrøms og nedstrøms av industrikjeden, tilby svært innovative og høykvalitets produktløsninger, samt fokusere på bruk av nye materialer i ulike sosiale scenarier, noe som gjør verden mer strålende!

Syn

Syn

Gjør full bruk av beleggteknologi og bli en verdsatt skaper av nye materialer!

Gjennom teknologisk innovasjon, styrke utviklingen av den nye materialindustrien med beleggteknologi, skape verdi for det nye materialfeltet med banebrytende teknologi og oppriktig service, hjelpe kundene med å oppnå større suksess, noe som gjør det bærekraftig.

Ånd

Ånd

Gårsdagens suksess er aldri fornøyd
Morgendagens jakt slapper aldri av

Hold ut, ikke fornøyd med nåværende prestasjoner, fokuser på fremtiden og strev nådeløst!

Kjerneverdier

Oppriktighet

Oppriktighet

Oppretthold alltid god etisk oppførsel og integritetsprinsipper, og delta i rettferdig, transparent og respektfull kommunikasjon med forretningspartnere og interne interessenter.

Vinn-vinn

Vinn-vinn

Vi er overbevist om at vinn-vinn-samarbeid er den eneste løsningen for å oppnå felles og bærekraftig utvikling.

Sikkerhet

Sikkerhet

Sette sikkerhet først, beskytte våre ansatte, samfunnet, miljøet og vedvarende forbedre vårt sikkerhetsstyringsnivå og sikkerhetskultur.

Grønn

Grønn

Hold deg til konseptet med grønn og miljøvennlig utvikling, stol på teknologisk fremgang, kvalitetskontroll og ledelsesinnovasjon for å oppnå bærekraftig utvikling av lavkarbon- og miljøvern, og skape en grønn merkevare.

Ansvar

Ansvar

Holde seg til sine plikter og være pliktoppfyllende.Fokuserer på både prestasjonene og måtene de oppnås på, forpliktet til å oppnå en følelse av ansvar for enkeltpersoner, bedrifter og samfunn.

Inkludering

Inkludering

Lytt til alle stemmer, forbedre seg fra ulike meninger og perspektiver, være inkluderende for hverandre, og fullt ut realisere ens potensial gjennom praksis.

Studere

Studere

Stadig lære ledelseskonsept og teknologi, dyrke talenter på høyt nivå og etablere et lederteam av høy kvalitet.

Innovasjon

Innovasjon

Forpliktet til å forbedre bo- og arbeidsmiljøet, gjennom kontinuerlig utforskning og innovasjon innen beleggteknologi og materialvitenskap, for å bidra til å skape større verdi for samfunnet.